Schaedler Yesco
PROSOFT Technology Inc

PROSOFT PLX51-PBM

MFG #PLX51-PBM

SKU #4237424

CALL FOR PRICE

Product description

PROSOFT PLX51-PBM PROFIBUS MASTE/SLAVE GATEWAY